O nas

O nas

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy im. dr. Janusza Korczaka w Jastrowiu istnieje od 2012r.

W 2018 roku patronem Naszego Ośrodka został doktor Janusz Korczak, a w 2019 roku placówka zmieniła swoją siedzibę główną mieszczącą się przy Poznańskiej 35 (dawniej budynek B). W placówce przebywają dziewczęta od 13 do 18r.ż., a w sytuacjach wyjątkowych umożliwione jest ukończenie danego etapu edukacyjnego, bądź klasy. Funkcjonujemy przez cały rok kalendarzowy , całodobowo. Ośrodek pełni funkcję opiekuńczo – resocjalizacyjno – integracyjną, w którym przebywają zarówno wychowanki w normie intelektualnej jak i dziewczynki z lekką niepełnosprawnością intelektualną. Podopieczne, które trafiają do Naszego Ośrodka pochodzą z rejonów całej Polski. W porównaniu z innymi placówkami tego typy, jesteśmy niewielkim ośrodkiem, który nazywamy „Domem”, gdyż panuje tu klimat rodzinny, małej 36 osobowej społeczności.

MOW podlega bezpośrednio pod Starostwo Złotów.

Budynek przy ulicy Poznańskiej podzielony jest na trzy części. Na parterze znajduje się część szkolna z salami lekcyjnymi, pracownią komputerową, biblioteką, świetlicami grup oraz salą terapeutyczną. W drugiej części parteru znajduje się część administracyjna z gabinetem dyrektora, gabinetem pedagoga i psychologa, księgowość oraz kącik odwiedzin. W górnej części budynku mieści się internat z pomieszczeniami sypialnianymi, higienicznymi oraz świetlicami grup. Nasz MOW jako placówka opiekuńczo – wychowawcza o charakterze resocjalizacyjno – rewalidacyjnym nieustannie stara się spełniać wszystkie potrzeby z jakimi przybywają do Nas podopieczne.

Bazujemy na sukcesach

Nasze działania ukierunkowane są przede wszystkim na pomocy i wsparciu wychowankom niedostosowanym społecznie – praca na zasobach, komplementowanie, wzmacnianie, bazujemy na sukcesach nie na porażkach. Naszym celem jest przywrócenie wychowanek do życia społecznego, umożliwienie im rozwijanie swoich pasji, odkrycia talentów, prowadzenia godnego życia. Często zranione i zamknięte u Nas odnajdują na nowo SIEBIE! Jesteśmy palcówką prowadzącą szeroki zakres oddziaływań naprawczych. Wspieramy proces dydaktyczny, opiekuńczy, profilaktyczny, resocjalizacyjny, rewalidacyjny dzięki czemu zdobyta przez Nich wiedza i umiejętności pozwolą Im na sprostanie wyzwań jakie niesie za sobą dorosłe życie.

Współpraca

Nie zapominamy również o bardzo ważnym aspekcie w procesie naprawczym jakim jest współpraca ze środowiskiem rodzinnym wychowanek. Każda wychowanka ma swojego indywidualnego wychowawcę, który „pomaga” podopiecznej przejść przez zmianę.